Upravit stránku

Popis jednotlivých částí krbových kamen HARK

Mnozí z nás si pohrávají s myšlenkou, jak vlastně vytápět svůj nový dům. Samozřejmostí je dnes vytápět interiéry plynovým nebo elektrickým kotlem. Také se ve velkém instalují populární tepelná čerpadla, ale již méně se ví, že je možné spojit vytápění i s estetickým prožitkem a pohledem do romantického ohně. Není nic příjemnějšího než si za špatného počasí zatopit v kvalitních krbových kamnech a relaxovat u hořícího ohně.

Jelikož je dnes na trhu obrovské množství krbových kamen od různých firem, v cenách již od ca. 10.000,- Kč, chtěli bychom v tomto článku upozornit na obrovské rozdíly jednotlivých značek. Popíšeme Vám zde funkčnost jednotlivých dílů krbových kamen německé firmy HARK, aby si každý mohl sám udělat představu, co by měla kvalitní kamna obsahovat a na co dbát při výběru krbových kamen nebo krbových vložek. Samozřejmě každý výrobce své produkty v katalozích a na internetu chválí a zákazník pak nemá jinou možnost než těmto "reklamním trikům" uvěřit. Po přečtení tohoto článku budete vědět na co se zaměřit, a na co dbát, abyste nepatřili v budoucnu k nespokojeným zákazníkům a krbová kamna Vám dělala jenom radost a šetřila mnoho finančních prostředků v budoucnosti.

Z čeho se tedy skládají moderní a kvalitní krbová kamna?

Korpus

Největší částí kamen je korpus. Tento korpus lze srovnat s karosérií u automobilu. S korpusem jsou všechny ostatní díly spojeny nebo do něj nějakým způsobem instalovány. Korpus kamen by měl být vyroben v min. tloušťce žáruvzdorné oceli 4 mm a spojován kvalitními (robotickými) sváry. Toto je jediný způsob jak zajistit dostatečně vysokou kvalitu a životnost výrobku. Na korpus se jako finální povrchová úprava nanáší žáruvzdorná barva. Na trhu se také vyskytují kamnové korpusy - odlitky. Tato kamna mají obvykle velmi jednoduchou konstrukci v důsledku výrobního procesu.

Topeniště

Název mluví za vše. Zde probíhá spalování paliva. Existují topeniště z oceli nebo litiny s obložením nebo bez obložení. Moderní topeniště mají obložení z velké části šamotové nebo z Vermikulitu (lehký šamot). Pouze se speciální tenkou keramikou je však topeniště odolné vysokým teplotám. Tyto vysoké teploty ve spalovací komoře mohou zaručit spalování s nízkými emisemi a v průběhu hoření čisté sklo. Kromě toho je korpus kamen dostatečně chráněn obložením. V případě poškození lze keramické obložení velmi snadno vyměnit. Topeniště, které nemají obložení z keramiky, mají často obložení šamotové nebo z vermikulitu. Jedná se o levnější variantu než keramické obložení, ale není tak efektivní.


Krbová kamna HARK se stala vítězem nezávislého spotřebitelského testu Stiftung Warentest

Deflektor

Jedná se o přepážku, která odklání spaliny, čímž se zabrání přímému styku plamene s kouřovodem nebo komínem. Deflektor zvyšuje odpor proudění spalin a snižuje rychlost proudění spalin. Díky tomu je dosažena vyšší teplota ve spalovací komoře a vyšší účinnost. V závislosti na konstrukci, může být instalován jeden nebo více deflektorů.

Prachový keramický filtr jemných částic

Díky keramickému filtru lze dosáhnout podstatně lepších hodnot vůči životnímu prostředí. Firma HARK integrovala filtry do svého systému spalování ECOplus. Filtry se nachází v horní části topeniště. Prach, saze a znečišťující látky se samy usadí na keramických filtrech. Tyto škodlivé látky jsou následně vypáleny po dosažení jmenovitého výkonu kamen. V mnoha výrobcích firmy HARK se nachází kombinace deflektorů a keramických filtrů. Keramické filtry spolu s topeništěm ECOplus jsou patentem německé firmy HARK a nelze je na jiných výrobcích používat.

Hrdlo pro kouřovod

Jedná se o přepážku, která odklání spaliny, čímž se zabrání přímému styku plamene s kouřovodem nebo komínem. Deflektor zvyšuje odpor proudění spalin a snižuje rychlost proudění spalin. Díky tomu je dosažena vyšší teplota ve spalovací komoře a vyšší účinnost. V závislosti na konstrukci, může být instalován jeden nebo více deflektorů.

Okno topeniště

Odděluje spalovací komoru od okolního prostředí. V moderních kamnech je okno velmi velké, aby byl možný co největší výhled do ohně. Část vzniklého tepla se rozptýlí vyzařováním přes sklo, což vnímáme jako velmi příjemné teplo. Sklo je vyrobeno ze speciálního keramického skla, které odolává vysokým teplotám v topeništi. Ve většině kamen je část spalovacího vzduchu vedena vnitřkem kolem okna. Tento vzduchový "oplach" skla zaručuje, že sklo zůstává z velké části čisté. Skla mohou mít různé tvary (rovné, půlkulaté, panoramatické, třístranné nebo rohové).

Dvířka topeniště

Kvalita a jejich stabilita je velmi důležitá pro kvalitní spalování. Nesmí se teplem kroutit nebo deformovat. Mohl by se do topeniště dostávat "falešný" vzduch a kamna by nešla správně regulovat. Vysoká kvalita je zaručena obvykle litinovým odlitkem s vícebodovým uzavíráním. Dvířka kamen jsou vybavena uzavírací pružinou, která zajišťuje, že dvířka se sama uzavírají. Díky tomu je také možné na jeden komín napojit více krbových kamen.

Vzduch pro spalování

Dnes je již externí přívod spalovacího vzduchu samozřejmostí. Nové a moderní domy jsou již dostatečně vzduchotěsně uzavřeny a je zde nutné dodávat potřebný vzduch přímo do spalovací komory. Vzduch se přivádí z venku, tzv. externí přívod vzduchu. V domech, ve kterých jsou také instalovány vzduchotechnické zařízení (digestoř atd.), je též nutné dodat potřebný vzduch pro hoření. Externí vzduch lze velmi snadno připojit na hrdlo, které se nachází většinou v zadní spodní části kamen. Pro připojení externího přívodu vzduchu se ve většině případů používá hliníková flexibilní roura, kterou je možné také odizolovat, aby se zabránilo kondenzaci vody. Také je vhodné použít uzavíratelnou klapku.

Obložení

Obložení krbových kamen je připojeno k samotnému korpusu. Na funkci korpusu to však nemá podstatný vliv. Obložení by mělo krbová kamna vylepšit nejen opticky, ale také zajistit kamnům akumulační efekt. Obložení pro krbová kamna se vyrábí z keramických kachlů (pozor, ne z dlaždiček), mastku, mramoru, žuly, anebo z pískovce. Některé modely kamen jsou dodávány také v provedení samotné oceli. Keramické kachle a mastek mají velkou objemovou hmotnost, což zaručuje vysokou akumulační schopnost. V průběhu topení v kamnech se obložení "naakumuluje" a po vyhasnutí dále předává teplo do interiéru.

Podložka pod kamna

V případě, že se pod krbovými kamny nachází hořlavá podlaha (např. parkety, koberec, laminát, atd.), musí být nainstalována nehořlavá podložka, která chrání podlahu před žhavými uhlíky (jiskrami). Podložky pod kamna jsou k dispozici v různých tvarech a velikostech, v závislosti na tvaru a velikosti krbových kamen. Podložky mohou být vyrobeny v podstatě z jakéhokoliv nehořlavého materiálu. Nejčastěji se používají podložky skleněné, které skvěle vypadají a snadno se čistí. Skleněné podložky pod kamna by měly vždy být ze speciálního bezpečnostního skla.

Čajový rošt

Dalo by se předpokládat, že na čajovém roštu můžete ohřát horkou vodu. Spíše se ale jedná o kruhovou mřížku, umožňující odvod horkého vzduchu z korpusu kamen. Čajový rošt je instalován pouze při odkouření ze zadního vývodu. Čajový rošt nefunguje jako plotna na vaření, ale pouze na samotný ohřev.

Trouba na pečení nebo ohřívárna

Péct nebo ohřívat lze v mnoha modelech krbových kamen. Vždy je toto závislé na konstrukci kamen. V některých kamnech je pouze ohřívárna, jinde opravdová trouba na pečení, která je nazývána pizza trouba. V nejvyšší řadě kamen můžete opravdu péct pizzu, hranolky nebo třeba i chléb. V kamnech s ohřívárnou udržujete potraviny a nápoje pouze teplé. Čaj nebo kávu zde udržujete na stálé teplotě.

Bauart 1 - pružina ve dvířkách

Krbová kamna typu Bauart 1 mají samouzavírací dvířka, která neumožňují práci s otevřeným ohništěm. Nejčastěji je ve dvířkách osazeno pérko, které dvířka automaticky uzavírá. Díky Bauart 1 může být za určitých podmínek připojeno na komín i více kamen. U některých modelů kamen jsou dveřní pružiny součástí speciálního pantu, u jiných je osazena klasická pružina k uzavírání dvířek.

Primární vzduch

Je přiváděn do spalovací komory ze spodní části topeniště (pod rošt). Primární vzduch je potřebný při roztápění a při topení uhelnými briketami. Na rozdíl od dřeva, spalování uhelných briket potřebuje přívod spodního vzduchu. Při topení uhelnými briketami musí zůstat primární vzduch otevřen po celou dobu provozu.

Sekundární vzduch

Je přiváděn konstrukcí kamen (korpusem) vzduchovými kanály, ve kterých se vzduch předehřívá na horký a do spalovací komory proudí do horní části kamen. Při spalování dřeva je toto velmi důležité, jelikož dochází k tzv. sekundárnímu spalování. Vzduch se také přivádí kolem okna topeniště, který následně zabraňuje znečištění skla od spalin a pohled do ohně zůstává stále čistý.

Terciární vzduch (také někdy mylně uváděn jako terciální spalování)

Aby bylo možné čisté a účinné spalování, je přiváděn ještě terciární vzduch do horní třetiny spalovací komory. Vzduch je přiváděn v zadní stěně topeniště a způsobuje přídavné spalování spalin a tím také výrazně snižuje emise a zvyšuje účinnost. Pozor, mnoho výrobců klamavě informují své zákazníky, že jejich výrobky mají terciální (správně terciární) spalování a vydávají své výrobky za kvalitnější než spalování sekundární.

Automatika

Krbová kamna s automatickou regulací sama přivádí vzduch pro hoření v závislosti na teplotě kamen. Automatika se skládá s teplotního čidla a kapiláry. Při vyšších teplotách se kapalina v teplotním čidle roztahuje a uzavírá přívod primárního vzduchu. Jakmile se teplotní čidlo ochladí, klapka přívodu vzduchu se opět otevírá.

Zábrana dřeva

Zabraňuje pádu hořících polen na sklo a vypadnutí dřeva z topeniště při otevření dvířek. Jedná se o ocelovou nebo litinovou zábranu v přední dolní části topeniště. Zábrana dřeva může být jednoduchá z ocelového plechu, trubky, anebo litinový odlitek s bohatou výzdobou. Zda bude zábrana z oceli nebo litiny, tak na tom nezáleží. V každém případě by měla být z vysoce kvalitního materiálu odolávající vysokým teplotám.

Upevňovací lišty

Drží boční kachle vždy na svém místě. Kamnové keramické kachle se vkládají ze shora do upevňovacích lišt, takže kachle jsou bezpečně upevněny a nemohou samovolně vypadnout. Je důležité, aby kachle měly možnost pohybu (dilatace). Korpus kamen se zahřátím rozpíná, což by mohlo vést až k poškození (prasknutí) kamnových kachlů.

Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti