Více než 40 let zkušeností udělaly z firmy HARK  vedoucího výrobce krbů a kachlových kamen v Německu. Kreativní tým zkušených řemeslníků, techniků a designérů se stále starají o nekonečné možnosti sestavit více než 1000 standardních modelů dle individuálních přání a zvláštních potřeb zákazníků.

Těžba a zpracování mramoru

Původ mramoru leží milióny let zpátky. Základní složkou mramoru jsou vápencové usazeniny z pravěkých světových moří, které putovaly tektonickým pohybem země do vnitra země, a tam následkem enormních tlaků a vysokých teplot, vykrystalizovaly v průběhu miliónů let.

Různé struktury, barvy, změny a vměstky každého mramoru jsou vyrobeny mnoha dalšími, na procesu podílejícími se minerály (např. grafitem nebo metal-oxidem). Čistý mramor je většinou bílý a relativně řídký. Každý mramorový blok vytěžený přímo ze skály je jedinečný a co se týká vzhledu a struktury, tak nikdy není žádný stejný na světě.

Již před více než 2 000 lety byl mramor dobýván ve velkých lomech. Dříve se získávání mramoru provádělo těžkou prací. V jednom lomu pracovalo např. v antických dobách 20 000 lidí. Dnes práci ulehčuje zcela výrazně moderní technika. Velké stroje řežou diamantovými lany v několika hodinách ze skály až 12 těžkých bloků.

Vytěžené množství stouplo proto, že v posledních 2 desetiletích bylo vytěženo světově mnohem více mramoru než ve všech stoletích před tím. Jelikož je to ušlechtilý materiál, který byl dříve většinou jen pro krále nebo kněží, stal se dnes dostupným každému. Po transportu těžkých bloků do továrny na zpracování je kámen rozřezán pilovými stroji řízenými počítačem.

První úprava mramorové desky je provedena buď leštěním křemičitým pískem, pemzou nebo plstí, osekán dlátem nebo kladivem nebo sražený pemrlicí. Díky jeho přirozené eleganci, krásným variacím barev a jeho vynikajícím vlastnostem zpracování je mramor obzvlášť vhodný pro exklusivní interiérovou architekturou a použitelný v nekonečně mnohotvárných formách a kombinacích. Je jedno, zda jako obložení krbu, jako náročné vybavení koupelny nebo jako povrch podlahy.


Těžba a zpracování mastku

Vznik mastku spadá do doby ca. 2,8 miliónů let zpátky. Pod vysokým tlakem a žárem se spojily obě hlavní součásti - mastek a magnesit - s  jinými minerály. Od počátku lidstva se používá mastek jako stavební materiál pro různé objekty. Již vikingové vyráběly z mastku hrnce, nádobí a šperky. Podle místa původu má mastek různé vlastnosti.

Mastek používaný pro krby a kamna firmy Hark pochází ze severských zemí a  vyznačuje se právě svou tvrdostí. Evropský mastek je příliš křehký na takové zpracování a z tohoto důvodu je rozemlet a spolu s keramickými příměsi používán jako izolační materiál nebo pro výrobu léčiv. Měkký mastek, který se nachází v Číně, Thajsku nebo Austrálii a Africe, používají hlavně sochaři pro umělecké práce.

Při stavbě krbů a kachlových kamen jsou u mastku využívány obzvlášť dobré tepelné a akumulační vlastnosti. Tak mohou být topné vložky, které se používají u kachlových a mramorových krbů obloženy mastkem. Těžba mastku probíhá ve velkých mastkových lomech. Tam jsou pomocí speciálních pil vyřezávány velké kusy matku. Tyto bloky vázící několik tun jsou potom spaciálně upravenými kolovými nakladači přepraveny do nejbližší pily.

V továrně dále zpracují surové bloky  plně automatické pily. Po té, co jsou bloky upraveny do potřebné formy, převezmou další zprácování počítačem řízené frézovací stroje. Pokud má mít mastek zákazníkem požadovaný tvar, jsou hrany a povrch zbroušeny. Poté, co je zkontrolována kvalita (rozměry a jakost zpracování povrchu), mohou být mastkové díly dodány zákazníkovi.    


Výroba kachlů

Na začátku každého vzoru kachle je výroba jeho modelu. Tento model se vyrobí dle projektu designérů a modelářů při náročné ruční práci ze sádry. Tento model slouží jako podklad pro výrobu zařízení, ze kterých je nakonec zhotovena licí sádrová forma kachle.

V zařízeních vznikají litím sádry formy na kachle. Do těchto forem se lije keramická hmota ze směsi Westerwaldského jílu. Aby se zajistila stálá kvalita kachlů, podléhá složení licí hmoty před každým licím procesem nejpřísnější kontrole.

Po té, co je z licí hmoty přes sádrovou formu vyloučena voda, může být hrubý (surový) kachel vyjmut z formy. Následně nastupuje čistě ruční práce. Naši zaškolení pracovníci (pravidelně vzděláváme naše pracovníky v  keramických oborech) začistí licí nálitky a povrch. Zkontrolují úhly, hrany a kachel vyretušují.

Při přípravě glazury je smícháno osm až deset složek jedné glasury. Jednotlivé složky se smísí v bubnovém mlýnu. Mletím se docílí toho, že všechny složky dosáhnou stejné zrnitosti a jsou smíchány v homogenní glazurovou hmotu. Velmi důležité je to, že kachlová glazura neobsahuje žádné chemické přísady. Všechny složky jsou čistě přírodní produkty a  jsou šetrné k přírodnímu prostředí.

Po vysušení kachlů v sušičce a další kontrole stálosti rozměrů a  povrchových vlastností, jsou surové kachle glazovány. Glazura se nanáší na kachel rovnoměrně stříkací pistolí. Množství glazury je kontrolováno pomocí elektronické váhy

.Po glazování a další následné kontrole jsou kachle ruční malbananeseny motivy dle přání zákazníka. V ruční malovací dílně je každý motiv namalován našimi malířkami keramiky s vlastními vyvinutými barvami a nakonec vypáleny.

Vypálením keramických kachlů při více jak 1040°C v tunelových a vozíkových pecích je přes 80 různých glazur a dekorů vypáleno a vznikají tak nezaměnitelné vysokohodnotné keramické kachle vysoké kvality.

Po vychladnutí kachlů jsou provedeny další kontroly, jako např. zvuková zkouška. Touto zkouškou pracovník zjišťuje, zda se na kachli nenacházejí praskliny. Kompletování je další pracovní úkon při kontrole kvality. Výrobky jsou kontrolovány na stejnost barev, vlastnosti povrchu, velikost a tvorbu prasklin. Vybarvení je velmi citlivý krok, jelikož kachle jsou vyráběny jako přírodní produkt. Teprve harmonická hra barev kamnových kachlů dělá krásu kachlových kamen. Rovnoměrný barevný vzhled jako např. u dlažby není u kachlů požadovaný a ani dosažitelný.


Předvýroba krbů

Pohled do výrobních hal firmy Hark. Zde jsou jednotlivé materiály (kachle, mramor, pískovec, mastek) pro krby a  kachlová kamna předpřipraveny do stavebních sestav. Teprve díky způsobu stavebních sestav je možná vlastní montáž samotným zákazníkem nebo odborná a výhodná montáž našimi kamnáři.

Jednotlivé kachle pro krb popř. kachlová kamna jsou nejprve vydány ze skladu kachlů. Všechny kachle se rozloží na stojan a odzkouší se barevnost kachlových glazur. Keramické kachle firmy Hark jsou vyráběny a  glazovány výhradně za použití přírodních produktů při ruční práci. U  kachlů s motivem je každý jednotlivý kachel ručně malovaný a vzájemně sladěný. Kolorování kachlů na stojanu zajišťuje, že vznikne harmonická hra barev v celkovém obrazu kamen.

Ze skladu kachlů jsou dodávány do výroby kachle odzkoušené a vyrovnané na montážní stůl. To zajišťuje, že kachle k sobě vzájemně pasují a daná stavební sestava má co nejnižší tolerance výroby. Současně jsou ještě jednou u kachlů překontrolovány případné praskliny a chyby.

Video o těžbě a zpracování mramoru HARK - DE

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti