Upravit stránku

Příjemná atmosféra při topení pevnými palivy

Kdo by si nechtěl užívat pocitu pohodlí a bezpečí, ohřát si tělo i duši a zároveň se nechat unášet krásou plamenů? Oheň fascinoval lidi odjakživa! Krbová a kachlová kamna či krby Vám zajistí jedinečný pocit pohodlí. Nezáleží na tom, jestli se jimi pouze přitápí v přechodném období nebo zda naopak slouží jako hlavní či jediný zdroj tepla za chladných zimních dnů. Moderní topné systémy splňují ty nejvyšší požadavky a jsou vhodným řešením, ať už je chceme používat jakkoliv.

Lákavá není jenom hra plamene, ale i sálající teplo, které je obzvláště příjemné a přispívá k dobré atmosféře a pohodlí okolo kamen. A k tomu všemu ještě jedno plus: topíme-li pevnými palivy, nemusíme sahat tak hluboko do kapsy. Dřevo a brikety jsou paliva, která není třeba dovážet odnikud z daleka, čímž zvyšují naši nezávislost na importovaných energiích. Navíc jsou za dobré peníze a na dodávky je spolehnutí. Topení by však nemělo být pouze příjemné a rentabilní, ale také by mělo splňovat aktuální požadavky na ochranu životního prostředí. Proto bychom měli dbát na to, čím ve svých kamnech topíme a jak.

Krbová kachlová kamna HARK Bella Rosa Klassik 3
Krbová kachlová kamna HARK Bella Rosa Klassik 3

Na jakém principu funguje oheň?

Pro čisté a účinné spalování je rozhodující správná volba paliva, přívod kyslíku a optimální teplota v prostoru topeniště. Při zatápění ve chladném topném tělese je proto obzvláště důležité dosáhnout nejdříve potřebné teploty – poslouží nám k tomu vhodný podpalovač a dříví na zatápění. Aby byly emise škodlivých látek co nejnižší a palivo co nejlépe využito, musí zůstat plyny ze spalování v teplém prostoru kamen tak dlouho, dokud maximálně neshoří. Velkou roli přitom hraje optimální přísun vzduchu. Nedostatek vzduchu totiž znamená nedostatek kyslíku a právě to má za následek nedostatečné spalování. Nadbytečné množství vzduchu naopak zatěžuje topný prostor nebo – podle způsobu a místa jeho přivádění – může vést k poklesu teploty, čímž se topení stává méně efektivní. Věnujte prosím vždy pozornost návodu k použití Vašeho topného zařízení.

Jak správně používat pevná paliva

Každé palivo se vyznačuje jinými charakteristickými vlastnostmi, a proto se i jinak chová při spalování. Podle typu kamen a účelu topení lze jednotlivé druhy paliv účelně a smysluplně kombinovat. Dřevo se stejně jako hnědouhelné či dřevěné brikety skládá nejenom z částí pevných, ale i prchavých. Nejprve hoří látky prchavé, tedy ty, které nejsou vidět. Se stoupající teplotou v prostoru topeniště se pak postupně začnou štěpit i pevné části, a tak vznikají hořlavé výpary, které mohou reagovat s kyslíkem spalovaného vzduchu. Na rozdíl od spalování topného oleje nebo plynu zde můžeme rozlišit dvě fáze. Hoření prchavých látek doprovází velký plamen. Poté, co chytnou pevné části, se plamen podstatně zmenší. Tomu odpovídá i různá teplota a vzhled plamenů během topení.

Krbová kamna HARK 17 NHGT ECOplus
Krbová kamna HARK 17 NHGT ECOplus

Pozor na zbytkovou vlhkost

Dřevo je klasické topivo, které se hodí do jakýchkoliv kamen. Topný prostor se rychle zahřeje a dřevo v něm plynule hoří romanticky plápolavým plamenem. Toto palivo je především vhodné pro krátkodobé topení. Topit se má zásadně vyschlým přírodním dřevem, které nebylo natřeno či jinak upraveno. Nejvhodnější je tvrdé dřevo, jako například dub či buk, ale také bříza či dřevo z ovocných stromů. Čerstvě pokáceným dřevem se nemá topit hned, protože má velkou vlhkost. Mokré dřevo totiž hoří hůře a na základě své nízké spalovací teploty navíc uvolňuje škodlivé látky.
Většina zákonů o ochraně před emisemi vyžaduje, aby obsah vody ve spalovaném dřevě nepřekračoval dvacet procent. Tuto podmínku může splnit pouze dostatečně vyschlé dřevo. U většiny kamen se považuje za ideální asi patnáctiprocentní zbytková vlhkost. Polena musí být proto 2 až 3 roky skladována na suchém místě chráněném před nepříznivými povětrnostními vlivy nebo být uměle vysušena. Vlhkost lze měřit pomocí speciálního přístroje – vlhkoměru.
Natřené či jinak ošetřené dřevo se zásadně nemá pálit. Také topení jehličnany, např. modřínovým, jedlovým nebo smrkovým dřevem, je problematické, protože obsahuje velké množství pryskyřice. Důsledkem toho se totiž vytvářejí extrémně velké plameny a zároveň s nimi většinou i velké množství sazí. Dřevo z jehličnanů není vhodné používat ani v otevřených topeništích (vylétávající jiskry zvyšují nebezpečí požáru). Polena hoří nejlépe, když největší část potřebného vzduchu přichází do topného prostoru shora, tj. nad poleny. Zespodu roštem naopak při topení uhelnými briketami. Pro optimální nastavení topného zařízení se řiďte návodem příslušného výrobce.

Praktické palivo pro dlouhodobé topení a příjemné teplo

Lužické uhelné brikety REKORD jsou lisovány ze suchého, náležitě zpracovaného hnědého uhlí. Do briket se nepřidávají žádná pojiva. Vysoká kvalita tohoto výrobku je konstantní a hlídá se mimo jiné i na základě laboratorních rozborů. Abyste měli jistotu, že kupujete brikety nejvyšší kvality, ujistěte se při nákupu, že se skutečně jedná o lužickou značku REKORD, také často nazývané "Rekordky". Hnědouhelné brikety mají nižší podíl prchavých látek než dřevo, a proto se při topení můžete řídit tímto zlatým pravidlem: roštem na dně topného prostoru je třeba přivádět spalovací vzduch. Právě proto lze hnědouhelné brikety používat pouze v těch topných zařízeních, která jsou vybavena roštem + popelníkem a topení doporučuje výrobce. Jestliže je vzduch nezbytný pro spalování správně regulován, prochází pod samotnými briketami.
Při topení hnědouhelnými briketami hraje důležitou roli počáteční teplo. Proto je třeba používat vhodné podpalovače a dostatečné množství dříví na zatápění. Na rovnoměrně rozžhaveném podloží se brikety zapalují nejlépe. Když chytnou, jsou pro ně typické vytrvalé, klidně mihotající plameny. Na rozdíl od štípaného dřeva se nemusí briketami REKORD tak často přikládat a díky vysokému obsahu energie vydrží žhnout i přes noc. Jsou tak ideální pro dlouhé večery strávené u krbu stejně jako pro zimní období jako takové, kdy nemají vytvářet pouze pohodové chvilky, ale dlouhodobě dodávat rovnoměrné teplo.

Tepelné zdroje

Moderní topné systémy jako krby nebo krbová či kachlová kamna vytvářejí místo klidu a dobré nálady. Člověk se u nich cítí dobře a příjemně. Díky optimálnímu způsobu spalování jsou moderní topeniště nejenom velmi účinná, ale také mimořádně šetrná k životnímu prostředí. Nezáleží na tom, zda se jedná o vedlejší nebo náhradní zdroj vytápění pro chladnější období: při správném používání kamen své náklady na topení prostě výrazně snížíte. Dřevo a brikety z našich zeměpisných šířek jsou nejenom ekonomické, ale nabízejí také flexibilní použití. Zároveň zvyšují naši nezávislost a na dodávky se můžeme vždy spolehnout.
U topení záleží na správné kombinaci paliva. Dřevo je ideální, chceme-li topit jenom krátce, avšak mít teplo hned. Hnědouhelné brikety naopak použijeme v případě, kdy nám nejde pouze o romantické plameny, ale o získávání tepla po delší dobu. Zatímco dřevo rychle prohřeje místnost, zajistí nám následné přikládání briket teplo dlouhodobé a rovnoměrné. Rozhodli jste se, že si pořídíte nová kamna? Pak je důležité nejenom vědět, zda je vůbec možné danými palivy v kamnech topit, ale také, jak velký prostor chcete vytápět. Kdo si hodlá pořídit kamna jako jediný tepelný zdroj, měl by také věnovat pozornost tomu, zda se vybraný model hodí pro trvalé topení.

Jak topit a přitom neohrožovat životní prostředí?

Lužické brikety REKORD splňují vysoké požadavky zákonů na ochranu ovzduší. Dobrého a čistého spalování dosáhnete, když budete:

 • používat správné palivo
 • topit ve správném topeništi (doporučujeme zn. HARK)
 • dodržovat správný postup topení.

Správné palivo znamená:

 • přírodní, neupravované a dostatečně proschlé dřevo (zbytková vlhkost <= 20 %) nebo dřevěné brikety, dle požadavků normy EN 14961-3
 • hnědouhelné brikety bez přídavných pojiv (doporučujeme lužické brikety REKORD)
 • adekvátní velikost briket vzhledem ke spalovacímu prostoru

Pálit byste neměli:

 • natřené či napuštěné dřevo
 • vlhké dřevo
 • dřevo s povrchovou úpravou
 • dřevotřísku a podobné materiály
 • odpadky.
Lužické uhelné brikety REKORD - fóliové balení
Uhelné brikety REKORD - fóliové balení
Lužické uhelné brikety REKORD - papírové balení
Uhelné brikety REKORD - papírové balení
Uhelné brikety REKORD - ve svazku
Lužické uhelné brikety REKORD - ve svazku
Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti