Upravit stránku

Kachlová kamna teplovzdušná

Teplovzdušná kachlová kamna fungují na principu konvekce. Využívají skutečnosti, že teplý vzduch je lehčí než studený a stoupá nahoru. Ve spodní části kachlových kamen (soklu) se nacházejí vzduchové otvory, kterými se do kamen nasává studený vzduch. Ten se uvnitř kachlové obezdívky ohřívá. Následně stoupá uvnitř kachlového obložení nahoru a odevzdává teplo kachlům. Z tohoto vzniklé sálavé teplo se pomalu a rovnoměrně rozkládá do místnosti. Vzduch, který se ohřál mezi kachlovým obložením a vložkou, může být odveden buď mřížkami do místnosti, kde jsou kamna umístěna nebo může být tento vzduch odveden teplovzdušnými rozvody do dalších pater nebo místností a tím je vytápět.

Uvnitř teplovzdušných kachlových kamen se nachází kamnová topná vložka, což není nic jiného, než litinový výrobník tepla, který je vybaven nejmodernější technikou spalování a může být přizpůsoben právě požadované potřebě tepla. Aby se dosáhlo max. využití horkých spalin vznikajících při spalování, je k topné vložce ještě připojen teplovzdušný výměník. Tento výměník může být vyroben buď z oceli, litiny nebo "vyplněn" šamotem. Skrz tento výměník proudí spaliny a tím se zvyšuje celková výhřevnost kamen.

Rychlé teplo – také pro další místnosti
Vybavení kachlových kamen nejsou kladeny žádné hranice. Můžeme volit rozměry a tvar kamen dle vlastních a stavebních požadavků. Důležité hledisko při plánování teplovzdušných kachlových kamen je, že můžeme vytápět i přilehlé místnosti. Vedle klasických teplovzdušných vložek máme i kamnové vložky s teplovodním výměníkem. Taková vložka může být integrovaná do stávajícího topného systému a ohřívat i teplou užitkovou vodu. Tak podporují kachlová kamna centrální vytápění nejen v místnosti, ve které stojí, ale doplňuje je i při přípravě užitkové vody. Výsledkem je další úspora nákladů v oblasti vytápění a přípravy teplé vody. Jako palivo se používá dřevo nebo uhelné brikety (dle výběru kamnové vložky). 

Přednosti:

 • rychlé teplo
 • nižší náklady na stavbu a montáž
 • vytápění více místností
 • regulovatelný výdej tepla
 • možnost topit i uhelnými briketami (dle výběru kamnové vložky)
 • vyšší stupeň účinnosti

Kachlová kamna sálavá (akumulační)

Tato kamna se od teplovzdušných liší ve více bodech. Zatímco teplovzdušná kamna část svého topného výkonu přeměňuje na konvekční teplo, sálavá kamna vyzařují své teplo kompletně přes kachle. Již při zatopení jsou výrazné rozdíly mezi oběma typy kamen. Teplovzdušná kamna musejí být během celé doby jejich provozu pravidelně doplňována palivem, u sálavých kamen stačí přiložit pouze jednou za den ca. 15 kg dřeva (v závislosti na velikosti ohniště). Po vyhasnutí topeniště ještě kamna sálají několik hodin do prostoru.

„Vnitřní život“ těchto kamen se také výrazně liší od teplovzdušných. Ohniště je vyzděno ze šamotu. Horké spaliny nejsou vedeny kovovými rourami, nýbrž tzv. keramickými tahy. Tyto, rovněž ze šamotu vyzděné kanály, jsou vedeny skrz celá kamna. Tím se využívá optimálních vlastností uchování tepla šamotu, speciálního materiálu vypáleného z hlíny.

Kachlová kamna sálavá - pomalé, dlouho uchované teplo
Šamoty pomalu přijímají teplo, uchovávají ho a potom ho dlouhé hodiny zase vydávají. Uchované teplo přechází na kachle a vyhřívá je. Teplo sálavých kamen není tedy vydáváno přes teplovzdušné otvory, ale přes povrch kamen. Takto vzniklé teplo je sálavé teplo. Toto sálavé teplo způsobuje, že není ohříván vzduch v místnosti, ale předměty v místnosti, na které se sálavé teplo přenáší. Z tohoto důvodu stačí vyhřívané místnosti relativně nízká teplota, aby se dosáhlo příjemného klimatu v místnosti. Je to nejzdravější způsob vytápění.

Přednosti:

 • dlouhotrvající uchované teplo
 • příjemné klima v místnosti
 • úspora paliva
 • nejjednodušší obsluha
 • zdravé sálavé teplo
 • vchodné pro nízkoenergetické a pasivní domy

Kachlová kamna kombinovaná

Kombinovaná kachlová kamna představují syntézu teplovzdušných kachlových kamen a kachlových kamen sálavých. Přednosti obou těchto kamen jsou spojeny do jednoho výrobku. Tak jako u teplovzdušných kamen se uvnitř nachází kamnová vložka, která ohřívá vzduch v prostoru mezi vložkou a kachlovým obložením a využívá cirkulace (konvekce). Teplý vzduch proudí bezprostředně skrz mřížky do obytného prostoru a ohřívá ho velmi rychle. Aby bylo postaráno i o dlouhodobé a příjemně sálavé teplo, nejsou spaliny odvedeny jako u teplovzdušných kamen skrz teplovzdušný výměník, ale skrz keramické topné tahy.

Keramické topné tahy jsou tedy „výměníkem tepla“ kombinovaných kamen. Dle provedení vyzděných tahů (délky) je uchované teplo vydáváno. Tyto topné tahy jsou pomalu napájeny teplem spalin z kouřovodů. Speciální keramické tahy uchovávají toto teplo a dávkovaně ho vydávají po delší časový interval do okolí. Toto sálavé teplo vyrábí příjemné teplo, které je lidmi vnímáno jako teplo ze slunečního záření, jedno z nejpříjemnějších, které známe.

Kombinovaná kamna - rychlé teplo plus uchované teplo
Díky teplu, které je rychle k dispozici jsou tato kombinovaná kamna velmi vhodná ke krátkodobému vytápění během přechodného období a díky vynikajícím  vlastnostem uchovávání tepla také jako dlouhodobé topení s vysokým podílem sálavého tepla.

Další předností kombinovaných kamen je možnost kombinace s teplovzdušnými rozvody a přídavnými teplovzdušnými mřížkami. Těmito rozvody a mřížkami se nechají vytápět i další místnosti, které jsou přilehlé nebo jsou nad místností s kamny.

Přednosti:

 • rychlý výdej tepla
 • dlouhotrvající uchované teplo
 • možnost vytápění více místností
 • optimální využití energie
 • kompromis mezi teplovzdušnými a sálavými kamny
Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti